Informasjon til henviser

Informasjon til henvisende lege
Trygdekontoret krever kopi av henvisende leges rekvisisjon og alle pasienter til Nevrosenteret må derfor ha henvisning, helst de gule henvisningsskjemaer fra folketrygden.

Det er ingen kontraindikasjoner til EMG eller nevrografi. Hjertepasienter, pasienter med pacemaker, pasienter på antikoagulantia eller andre medikamenter kan gjennomgå undersøkelsen. Nevrografi og EMG kan ikke utføres på ekstremiteter som er gipset. Undersøkelsen tar ca 45 min.

Det trenges ingen forberedelser til undersøkelsen (smertestillende, xylocain og lignende). Ventetiden kan variere, men er for tiden 6 uker.

Hvilke pasienter skal en vanligvis henvise?
De fleste som henviser til EMG og Nevrografi (ortopeder, nevrologer, kirurger, reumatologer) er enige om følgende inndeling av henvisningsgrunner:

 1. Pasienter som må henvises før evt. videre behandling:
  • mistanke om alle typer perifere nerve-entrapments slik som
   • carpal tunnel syndrom
   • ulnarisentrapment i albuen
   • ulnarisentrapment i håndleddet (Guyon’s kanal)
   • saturday night palsy (radialis)
   • peroneuslesjon i kneet
   • skade av n. tibialis i tarsaltunnelen
   • medianusentrapment i underarmen (interosseus anterior syndrom)
   • skade av n. medianus i albuen (pronator teres syndrom)
   • radialisentrapment i underarmen (interosseus posterior syndrom)
   • lammelse av skulderbladet/skulder
   • andre uklare perifere lammelser/skader
  • mistanke om uliker typer nevropati, muskelsykdommer (myopatier, myotonier, myositter, dystrofier), neuromuskulære sykdommer (myasthenia gravis), ALS, polyradiculitt mm
 2. Følgende pasienter bør henvises til EMG/nevrografi: ·
  • mistanke om cervikal/lumbal rotlesjon
  • mistanke om plexusskader/plexusnevritter, skulderbuenevritt
  • mistanke om funksjonelle pareser
  • uklare muskel/nervesykdommer
 3. Ved følgende tilstander er EMG og nevrografi normalt og av mindre verdi. Disse pasienter kan evt. henvises om hensikten er å utelukke andre diagnoser:
  • Ischialgi og lumbago uten kliniske utfall
  • myalgia nuchae ·
  • myalgier ·
  • fibromyalgi
  • tretthetssyndrom
  • tendinitter