Timebestilling

For å få time for undersøkelse ved Nevrosenteret må henvisende lege eller pasienten sende henvisningen til oss. Innkalling sendes direkte til pasienten. Ventetiden vil variere en del og er avhengig av problemstillingen.

Nevrosenteret AS har driftsavtale med Helse Sør-øst og pasientene betaler derfor vanlig egenandel som kan godskrives frikortet. I tillegg kommer utgifter til engangsutstyr på inntil kr 150,- avhengig av undersøkelsen. Betaling gjøres som hovedregel kontant. Frikort kan benyttes.