Undersøkelser

Nevrosenterets hovedoppgave er diagnostikk av lidelser i muskler og nerver ved hjelp av moderne nevrofysiologiske undersøkelsesmetoder: Nevrografi og EMG (Elektromyografi).

Nevrografi er en undersøkelse av perifere nerver som utføres med hudelektroder og små elektriske støt på nervetrådene. Resultatene bearbeides i en datamaskin og kan blant annet gi opplysninger om ledningsforhold og antall nervetråder i en nerve, samt funksjon i den nevromuskulære overgang og i deler av ryggmargen der nerven har sitt utspring.

EMG-undersøkelseEMG er en undersøkelse av selve muskelfibrene og utføres med en tynn nål/elektrode som settes inn i muskelen. Resultatene bearbeides i en datamaskin og kan gi opplysning om sykdommer og skader i muskelen, muskelfibrenes styrke, antall og størrelse, samt forbindelsen mellom muskelfibrene og den tilhørende motoriske nervetråd. Undersøkelsen kan sammenliknes med et tynt mikroskop som ser inn i muskelen.
Ingen av undersøkelsene trenger noen spesielle forberedelser og det er heller ingen medisinske kontraindikasjoner for nevrografi eller EMG . ( Pasienter med hjerte-pacemaker, eller på “blodfortynnende” medisiner kan også få utført nevrografi og EMG).

Undersøkelsen kan ikke utføres på ekstremiteter som er gipset eller bandasjert. Undersøkelsen tar ca 30-45 min. Vær vennlig og ikke smør huden inn med kremer!